Paweł Wrabec

Jak pomagać uchodźcom?

Cudzoziemiec, który jest w procedurze uchodźczej, to na terenie Polski przebywa legalnie. Ale nawet jeśli…

Prowokatorzy w mundurach

21 kwietnia przed Sądem Najwyższym zorganizowana została demonstracja w obronie sędziego Igora Tulei. Tego dnia…