11 listopada

Obywatele złożyli zażalenie na działania policji

Powtórzył się scenariusz z lat ubiegłych. Policja chroniła „Marsz Niepodległości” nie zauważając masowego użycia zakazanych środków pirotechnicznych, co samo w sobie powinno stanowić powód utraty ochrony prawnej dla marszu i jego rozwiązanie

Rosa Parks razy 14

Kobiety z mostu niewinnie. Sąd uznał, że nie przeszkadzały w przebiegu Marszu Niepodległości