Polityka: analizy, dyskusje, program

Nasze teksty mają ambicję służyć głębokiej politycznej zmianie. Chcemy, by media organizowały opinię publiczną i reprezentowały ją wobec polityków -- nie tylko rządzących. Chcemy również, by stały się miejscem rzetelnej debaty, w której wykuwa się wizja lepszej Polski, Europy i świata.

Celem jest obywatelskie społeczeństwo

Bez debaty polityka nie jest możliwa. Bez debaty publicznej niemożlliwa jest polityka demokratyczna. Bez mediów jako czwartej władzy w państwie nie ma mowy o demokracji, której instytucje należą do obywateli.

Wyobraź sobie, że zamiast bojkotować Orlen, który uczestniczy w zamachu na niezależne media, co dziesiąty wyborca opozycji przeznacza miesięcznie równowartość jednego litra benzyny na fundusz społecznych mediów.
Wesprzyj projekt obywatelskich mediów

Polityka: analizy, dyskusje, program

Nasze teksty mają ambicję służyć głębokiej politycznej zmianie. Chcemy, by media organizowały opinię publiczną i reprezentowały ją wobec polityków — nie tylko rządzących. Chcemy również, by stały się miejscem rzetelnej debaty, w której wykuwa się wizja lepszej Polski, Europy i świata.

Obywatele RP: – Dziś potrzeba wspólnego działania jest szczególnie wielka

Tylko utworzenie jednej wspólnej listy kandydatów demokratycznej opozycji całkowicie eliminuje ryzyko przegranej w nadchodzących wyborach – takie stanowisko przyjął XI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia KOD. Opinię podzielają Obywatele RP. Zapowiadają, że przyłączą się do działań, których celem będzie realizacja tego postulatu

Obywatele RP: – Widzimy pilną potrzebę spotkania, omówienia i podjęcia możliwych działań na rzecz wspólnej listy w wyborach. Spotkajmy się w sprawdzonym kilkakrotnie gronie ruchów i organizacji.

Uchwały KOD i Obywateli RP w sprawie wspólnej listy opozycji w wyborach:

UCHWAŁA NR XI / 11 / 2023
XI Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
z dnia 25 czerwca 2023


w sprawie podjęcia stanowiska Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji dotyczącego utworzenia jednej wspólnej listy kandydatów demokratycznej opozycji w wyborach parlamentarnych

§ 1. Działając na postawie § 27 pkt 15 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, Krajowy Zjazd Delegatów staje na stanowisku, że tylko utworzenie jednej wspólnej listy kandydatów demokratycznej opozycji całkowicie eliminuje ryzyko przegranej któregokolwiek z komitetów wyborczych startujących osobno i w stopniu absolutnym zapewnia wejście tych komitetów do Sejmu RP.

Ze względu na istniejącą w polskiej Ordynacji wyborczej metodę d’Hondta przy podziale mandatów, utworzenie wspólnej listy da najlepszy możliwy wynik wyborczy, a tym samym największą szansę na przywrócenie praworządności w Polsce, ze wszystkimi tego dobroczynnymi społecznymi, ekonomicznymi i geopolitycznymi konsekwencjami.

Ufamy, że w tych najważniejszych w III RP wyborach, liderzy polityczny i politycy demokratycznej opozycji, przy konstruowaniu list wyborczych wykażą się mądrością, a także odpowiedzialnością za los ojczyzny naszej – Polski.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz Zjazdu
Katarzyna Witek

Przewodniczący Zjazdu
Maciej Nalepa


***

OŚWIADCZENIE Obywateli RP
z dnia 29 czerwca 2023

Obywatele RP podzielają stanowisko przyjęte przez XI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia KOD, dotyczące konieczności wystawienia wspólnej listy kandydatów demokratycznej opozycji w wyborach parlamentarnych i przyłączą się do działań, których celem będzie realizacja tego postulatu.

Nasze zaufanie do mądrości i odpowiedzialności polityków jest jednak ograniczone. Wspólnej listy wciąż nie ma, choć powody, dla których jest koniecznością, są od dawna znane i uznaje je duża większość wyborców wszystkich opozycyjnych partii. Zadaniem ruchu obywatelskiego, który chce stać na straży demokratycznych wartości, jest realna kontrola i realny wpływ na ich kształtowanie. Na zaufanie przyjdzie czas.

Widzimy zatem pilną potrzebę spotkania, omówienia i podjęcia możliwych działań na rzecz wspólnej listy w wyborach. Dużo wspólnie zrobiliśmy na rzecz demokracji i praworządności, a dziś potrzeba wspólnego działania jest szczególnie wielka. Spotkajmy się w sprawdzonym kilkakrotnie gronie ruchów i organizacji.


Obywatele RP
29 czerwca 2023 

O autorze

Dlaczego obywatelskie media są ważne? Chwila prawdy: Google Trends - zestawienie częstości wyszukiwania polityków w internecie

W dziale Polityka

Jak będzie

Będziemy wszyscy wspierać nasz rząd. Słusznie. Bo to jest właśnie nasz rząd. Tak chcieliśmy przez

Czytaj »

Trójpodział władzy

Trójpodział władzy. To nie tylko niezawisłość sądów. To również kontrola rządu przez parlament. To między

Czytaj »

Policzmy się

11 września 2023 roku to kolejny dzień rozmów z wyborcami w ramach akcji „Policzmy się!”

Czytaj »

Stan rozmów

Jeśli wspólna lista opozycji jest niezbędna, a jest, to poważne rozmowy o niej należy prowadzić

Czytaj »

Wielkie udawanie

Nie wszyscy śledzą uważnie i interesują się sprawami publicznymi. Mają do tego prawo, choć budzi

Czytaj »

Eksperyment

KO (PO) deklaruje chęć utworzenia wspólnej listy. Inna rzecz, że te propozycje Tuska mają -na

Czytaj »
komitety obywatelskie

Rachunki krzywd i racja stanu

Podmiotem w wyborach musi być ruch obywatelski. Tylko on jest w stanie wygrać 276 mandatów, nie mówiąc o 305. I tylko on oraz jego przedstawiciele mają szansę zdobyć prawdziwe społeczne zaufanie, a ono przesądza o wszystkim. Musimy powtórzyć mobilizację i wynik z 1989 roku – inaczej przegramy wojnę nazajutrz po wygranej bitwie.

Czytaj »

Stan zagrożenia

Nad Europę i Stany Zjednoczone dotarła kolejna fala ekstremalnych upałów i towarzyszące jej inne zaburzenia

Czytaj »

Kosztowna nieobecność

Donald Tusk podsumował „na gorąco” i krótko czwartkowe „historyczne wydarzenie”, jak określił spotkanie przywódców europejskich

Czytaj »
wybory

Algorytm porażki

O Kaczyńskim, PiS-ie i całej tej zachłannej i pozbawionej skrupułów władzy pisać teraz nie będę.

Czytaj »
pieniądze za praworządność

Różne sposoby na samobójstwo

Wczorajsza „Polityka” przyniosła ważny wywiad Jerzego Baczyńskiego z Donaldem Tuskiem. Polityk w Polsce, który powie:

Czytaj »
Andrzej Duda

Orędzie Prezydenta

Oczywiście, że nie można mu wierzyć. Gdyby robił to, co powinien, by jego działania i

Czytaj »
jedna lista

Kanonada

Żądania wspólnej listy wyborczej całej opozycji powinny być adresowane przede wszystkim do KO i Donalda Tuska – bo jego wezwania do jedności to polityczna mimikra, a nie żaden realny plan. Żądania powinny dotyczyć tego, jak tę listę konstruować, by dla pozostałych partii udział nie oznaczał samobójstwa. Słychać te żądania dziś powszechnie, zwłaszcza w Gazecie Wyborczej, ale nie tylko. Tkwi w tym paradoks, o którym warto chwilę pomyśleć – dlaczego teraz, a nie np. przed wyborami w 2019 roku, skoro to wtedy sytuacja była jednoznaczna, a dzisiaj nie jest? Przede wszystkim jednak ów postulat przybrał dziś postać politycznej kanonady, w której m.in. sam wziąłem udział. Tusk wzywa, pozostali odmawiają i to oni są celem artyleryjskiego ostrzału. Jego efekt zaczyna już być widoczny w sondażach. To nie tylko niesprawiedliwie jednostronna polityczna nawalanka, ale i gra bardzo niebezpieczna. Tak grać nie wolno. Zarówno z pryncypialnych, jak i strategicznych powodów. W tej grze głosy wszystkich polityków brzmią fałszywie. Próbujmy patrzeć trzeźwo, bez uproszczeń, bez wypierania rzeczywistości. To nie jest tekst „tożsamościowy” i na pewno nie ku pokrzepieniu serc. To jest tekst o tym, jak być może da się wygrać, a jak na pewno nie.

Czytaj »
KOD; Komitet Obrony Demokracji; Prawybory

Do przyjaciółek i przyjaciół z KOD

Kandydujcie. Z obywatelskich list, nie z tych, które partie układają dla siebie. Zbudujmy obywatelską reprezentację, której głosu nie będzie już można po prostu zignorować, jak robiono to zawsze dotąd w odpowiedzi na wezwania do wspólnej listy, do prawyborów, do zdecydowanych działań poza parlamentem i do przeróżnych innych rzeczy – i jak zignorowano nasz głos z tą wyjątkową ostentacją, na którą w osłupieniu patrzyliśmy w czasie niesławnej, zawstydzającej i upokarzającej nas sejmowej owacji. Nie apelujmy już tylko do rozsądku i sumień polityków. Zmieńmy pozycje w ich kalkulacjach.

Czytaj »
aborcja

Mniejsze zło już nie istnieje

Z oskarżeniami swoich mamy oczywisty kłopot. Może jednak my wszyscy, którzy głosujemy we wciąż przegrywanych wyborach, chodzimy na demonstracje, robimy, co możemy lub chociaż myślimy, co zrobić się da, powinniśmy się wreszcie dowiedzieć, że politycy opozycji rozgrywają inny mecz niż my.

Czytaj »
Piotr Szczęsny

Kasprzak pisze do Tuska

W dniu 6 rocznicy wyborów z 2015 roku, kiedy PiS przejął samodzielnie parlamentarną większość po raz pierwszy w historii III RP (lub IV), Paweł Kasprzak w otwartym liście do Donalda Tuska formułuje 8 punktów możliwej mapy drogowej, która poprzez wyborcze zwycięstwo ma szansę zakończyć polski kryzys i polską wojnę.

Czytaj »