Polityka: analizy, dyskusje, program

Nasze teksty mają ambicję służyć głębokiej politycznej zmianie. Chcemy, by media organizowały opinię publiczną i reprezentowały ją wobec polityków -- nie tylko rządzących. Chcemy również, by stały się miejscem rzetelnej debaty, w której wykuwa się wizja lepszej Polski, Europy i świata.

Celem jest obywatelskie społeczeństwo

Bez debaty polityka nie jest możliwa. Bez debaty publicznej niemożlliwa jest polityka demokratyczna. Bez mediów jako czwartej władzy w państwie nie ma mowy o demokracji, której instytucje należą do obywateli.

Wyobraź sobie, że zamiast bojkotować Orlen, który uczestniczy w zamachu na niezależne media, co dziesiąty wyborca opozycji przeznacza miesięcznie równowartość jednego litra benzyny na fundusz społecznych mediów.
Wesprzyj projekt obywatelskich mediów

Polityka: analizy, dyskusje, program

Nasze teksty mają ambicję służyć głębokiej politycznej zmianie. Chcemy, by media organizowały opinię publiczną i reprezentowały ją wobec polityków — nie tylko rządzących. Chcemy również, by stały się miejscem rzetelnej debaty, w której wykuwa się wizja lepszej Polski, Europy i świata.

Wybory 2023 – rekomendacje dotyczące turystyki wyborczej dla wyborców Lewicy – 11.10.2023

Uaktualnienie rekomendacji z dnia 9.10.2023

Rekomendacje dotyczące turystyki wyborczej muszą się opierać na dwóch podstawowych elementach – przewidywanej liczbie mandatów w danym okręgu wyborczym, o które walczy lista, którą popieramy, oraz siła głosu w okręgu wyborczym rozumiana jako średnia liczba głosów w okręgu przypadająca na jeden mandat. W moich rekomendacjach trzymam się jednej żelaznej zasady – jeżeli ktoś decyduje się wyjechać i zagłosować w innym okręgu wyborczym, głosuje na tę samą partię, na którą oddałby swój głos tam gdzie mieszka. Turystyka wyborcza musi być neutralna dla ogólnokrajowego poparcia dla poszczególnych list opozycji

Decydując się na głosowanie w innym okręgu wyborczym, głosuj w nim kandydata, co do którego jesteś przekonany. Poświęć czas, aby porównać kandydatów w okręgu wyborczym, w którym zagłosujesz.

Rekomendacja jest oparta na stanie wiedzy na koniec dnia 10.10.20203.

Każdy podejmujący decyzję o głosowaniu w innym okręgu wyborczym, musi być świadom, że jego decyzja może przyczynić się do spadku poparcia jego preferowanej listy w okręgu wyborczym, z którego wyjeżdża, który może skutkować zdobyciem mniejszej liczby mandatów w tym okręgu przez popieraną przez niego partię. Kierunek turystyki wyborczej jest dobrany tak, aby prawdopodobieństwo, że ten głos przyczyni się do zwiększenia liczby mandatów w okręgu docelowym, jest większe od prawdopodobieństwa utraty mandatu w okręgu zamieszkania.

Lewica – 11.10.2023

W 2019 Lewica, przy ogólnokrajowym wyniku 12,56% zdobyła 49 mandatów. W 6 okręgach osiągnęła  zbyt małe poparcie, aby uzyskać pierwszy mandatu w okręgu. Były to konserwatywne regiony Polski, gdzie w okręgu nie ma miasta powyżej 200 tys. PiS uzyskał tam poparcie ponad 50%, a głosy wyborców Lewicy zostały zmarnowane.


Liczba głosów (w tysiącach) zdobytych w okręgach wyborczych przez Lewicę i liczba uzyskanych mandatów (kolory) w wyborach do Sejmu w 2019 roku.


W tym roku problem okręgów wyborczych, gdzie Lewica może nie uzyskać poparcia wystarczającego na pierwszy mandat w okręgu wyborczym, może być jeszcze bardziej dotkliwy. Życzę Lewicy jak najlepszego wyniku wyborczego. Otworzenie list wyborczych na kandydatów obywatelskich jest dobrym ruchem, a dobrze prowadzone kampania wyborcza, może spowodować, że wynik będzie zbliżony do tego z 2019 roku.  

Proponowaną strategią turystyki wyborczej dla Lewicy jest wykorzystanie głosów, w okręgach, gdzie Lewica nie ma realnych szans na mandat i wsparcie tych okręgów, gdzie mandaty Lewicy są zagrożone. Dla okręgów z największymi miastami, gdzie Lewica walczy o drugi, a w przypadku Warszawy o trzeci mandat, strategia turystyki wyborczej zakłada głosowanie w tych okręgach.


Okręg 14 Nowy Sącz – wbita flaga dla wyborców z okręgów 12 Chrzanów i 15 Tarnów

Małopolskie okręgi nr 12, 14 i 15 są specyficzne – brak dużych miast, konserwatywnie nastawieni mieszkańcy i mało wybieranych posłów – 8 dla okręgu nr 12, 10 dla okręgu 14 i 9 dla okręgu nr 15. Mała liczba wybieranych posłów przekłada się na wysoki próg wyborczy w tych okręgach. Aby zdobyć jeden mandat, trzeba uzyskać poparcie około 9-10% dla okręgu nr 12 i około 8,2 – 9,5% dla okręgu nr 15. W okręgu 14 ten próg to około 8%. Bez żadnej strategii wyborczej z bardzo dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością Lewica w 2023 roku w tych okręgach takiego wyniku nie osiągnie. Metoda na dodatkowe mandaty w tych trzech okręgach, to postawienie na jeden z nich. Moją rekomendacją gdzie należy podjąć walkę o pierwszy mandat, jest okręg 14 Nowy Sącz. Rekomendacją turystyki wyborczej jest wyjazd wyborców popierających Lewicę z okręgów 12 i 15 i zagłosowanie na Lewicę w okręgu nr 14. W mojej rekomendacji pomiędzy tymi trzema okręgami przeważyły kwestie logistyczne, do okręgu 14 jest relatywnie najłatwiej dojechać z największych miast okręgów 12 i 15.  


Okręgi Rzeszów i Krosno

Podkarpacie, to województwo, gdzie poparcie dla Lewicy jest poniżej średniej dla kraju. Zdobycie pierwszego mandatu w okręgu nr 23 Rzeszów jest zagrożone, a zdobycie mandatu w okręgu nr 22 Krosno, przy obecnych notowaniach sondażowych w okolicach 10%, praktycznie niemożliwe. Rekomendacją turystyki wyborczej jest wyjazd wyborców popierających Lewicę z okręgu 22 Krosno i zagłosowanie na Lewicę w okręgu nr 23 Rzeszów. Celem jest zapewnienie jednego mandatu w Rzeszowie.


Okręgi Radom, Piotrków Trybunalski, Płock

Okręg nr 17 Radom jest dla Lewicy trudny. Zdobycie tutaj pierwszego mandatu jest przy obecnych notowaniach sondażowych w okolicach 10%, mało prawdopodobne. Z okręgiem 17 graniczą dwa okręgi, gdzie Lewica walczy o pierwszy mandat – nr 10 Piotrków Trybunalski i nr 16 Płock.  Rekomendacją turystyki wyborczej jest wyjazd wyborców popierających Lewicę z okręgu 17 i zagłosowanie w okręgu nr 10 Piotrków Trybunalski. Mieszkańcy powiatu grójeckiego powinni zagłosować w powiecie żyrardowskim, który jest częścią okręgu nr 16. Takie wsparcie okręgu  logistycznie proste, miasto Grójec w okręgu radomskim, gdzie Lewica ma relatywnie większe poparcie, jest dobrze połączone drogowo z Mszczonowem, który znajduje się w okręgu płockim.


Okręgi wielkomiejskie – Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź

W okręgach z tymi 5 największymi miastami w Polsce Lewica walczy o dwa, a w przypadku Warszawy o 3 mandaty. Bazowanie na samej sile głosu, która jest dla tych okręgów mniejsza od średniej krajowej, sugeruje wyjazd do sąsiednich okręgów. Jednak w sytuacji, gdzie taki ubytek wyborców Lewicy spowodowałby wynik przekładający się na tylko jeden mandat, albo dwa mandaty w przypadku Warszawy, ryzyko jest zbyt duże. Rekomendacją dla wyborców Lewicy w okręgach nr 3 Wrocław, nr 9 Łódź, nr 13 Kraków, nr 19 Warszawa, nr 39 Poznań jest głosowanie w miejscu zamieszkania.  


Okręg nr 20 Podwarszawski

W okręgach nr 20 szacowane poparcie Lewicy daje jej bardzo bezpieczny pierwszy mandat, ale nie ma realnych szans na zdobycie dwóch mandatów. Jest to dziś okręg o drugiej najniższej sile głosu, po Warszawie.


Rys. 2. Wyniki głosowania na Lewicę w okręgu nr 20 w wyborach do Sejmu w 2019 roku.


Na skutek braku korekty demograficznej wybieranych jest tu 12, a nie 14 posłów. Głosy wyborców Lewicy, które zapewniają poparcie powyżej jednego mandatu to głosy nadmiarowe, można ich użyć do poparcia kandydatów Lewicy w innych okręgach bez ryzyka utraty mandatu w okręgu nr 20. Takie wsparcie jest w moim przekonaniu potrzebne w okręgu nr 16 – Płock, gdzie Lewica walczy o zdobycie pierwszego mandatu.


Rekomendacja dla wyborców Lewicy w okręgu nr 20 jest następująca:

  • mieszkańcy trzech powiatów najbliższych okręgowi nr 16 powinni głosować w okręgu 16. Są to powiaty grodziski, warszawski zachodni i nowodworski.
  • mieszkańcy pozostałych powiatów powinni zagłosować w miejscu zamieszkania.


Pozostałe okręgi

W większości okręgów zachodniej Polski Lewica ma poparcie wystarczające na jeden mandat, a w niektórych może walczyć o dwa mandaty. W których okręgach jest szansa na dwa mandaty, jest trudne do przewidzenia. Dlatego na tę chwilę nie można przedstawić rekomendacji turystyki wyborczej dla wyborców Lewicy w pozostałych okręgach wyborczych.
Do rozstrzygnięcia pozostaje, czy warto używać turystyki wyborczej dla wyborców Lewicy w okręgach wschodniej Polski. Dotyczy to głównie okręgów nr 7 Chełm, nr 6 Lublin i nr 18 Siedlce.


Mobilizacja wyborców

Lewica musi upewnić swoich wyborców w całym kraju w ostatnich dniach kampanii, że głosy oddane na tę listę, to nie będą głosy zmarnowane.

Czy taką strategię opartą na strategicznym „poddaniu” niektórych okręgów wyborczych zrozumieliby wyborcy Lewicy i czy nie zostałoby to potraktowane jako słabość? Odpowiem na to hipotetycznym przykładem wyborcy. Pan Jan ma dziś 40 lat, mieszka w Tarnowie. Odkąd ukończył 18 lat, zawsze głosuje na Lewicę. W 2005, 2007, 2011, 2015, 2019 jego głos został zmarnowany, Lewica nie zdobyła w tym okręgu żadnego mandatu. Jak pan Jan zrozumie, że kandydat Lewicy w okręgu nr 14, może realnie walczyć o mandat z jego wsparciem w postaci turystyki wyborczej, myślę, że będzie zadowolony i będzie miał poczucie, że jego głos pierwszy raz w życiu nie zostanie zmarnowany.

W turystyce wyborczej, aby była skuteczna.informacja o rekomendacji musi dotrzeć do możliwie szerokiego grona odbiorców. Jest to możliwe tylko przy aktywnym promowaniu tej informacji wśród wyborców danej opcji politycznej.


Działania praktyczne

Jeżeli po przeczytaniu tych rekomendacji chcesz zagłosować na Lewicę w innym okręgu wyborczym, wybierz kandydata, na którego zagłosujesz w docelowym okręgu wyborczym. Następnie należy zmienić miejsce głosowania w nadchodzących wyborach. Do czwartku 12.10 można zrobić na dwa sposoby.

Można wykorzystać stronę https://gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania i podać adres gdzie będziemy w dniu wyborów. System przypisze nas do najbliższej komisji wyborczej i tam zostaniemy ujęci w spisie wyborców. Dzieje się to automatycznie i nie wymaga ingerencji urzędnika. W razie potrzeby, miejsce głosowania możemy zmienić ponownie. Od 13.10. takie zmiany nie będą możliwe.

Druga metoda to udanie się do urzędu gminy / dzielnicy i pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Warto pamiętać, że możemy to zrobić w dowolnym miejscu w Polsce, nie tylko w miejscowości, gdzie jesteśmy zameldowani. Po wydaniu tego zaświadczenia zostaniemy wykreśleni ze spisu wyborców na najbliższe wybory. W dniu wyborów z zaświadczeniem możemy zagłosować w każdej komisji w kraju. Jeżeli zgubimy zaświadczenie o prawie do głosowania, nie będziemy mogli wziąć udziału w głosowaniu.

W formie obrazkowej w minutę wszystkie te informacje podsumowuje filmik przygotowany przez PKW:

Jeżeli znasz inne osoby o takich samych przekonaniach politycznych, podziel się z nimi tą informacją. Wspólny wyjazd zaoszczędzi wam kosztów związanych z podróżą.

*

Artykuły o tematyce wyborczej na stronie https://obywatele.news/author/michalmmajewski/ 

WybierzTAK.pl to inicjatywa obywatelska, która powstała z potrzeby oddolnego naprawiania systemu wyborczego, którego nie chcieli odpowiednio zmienić politycy dysponujący większością parlamentarną (https://wybierztak.pl)

O autorze

Dlaczego obywatelskie media są ważne? Chwila prawdy: Google Trends - zestawienie częstości wyszukiwania polityków w internecie

W dziale Polityka

Jak będzie

Będziemy wszyscy wspierać nasz rząd. Słusznie. Bo to jest właśnie nasz rząd. Tak chcieliśmy przez

Czytaj »

Trójpodział władzy

Trójpodział władzy. To nie tylko niezawisłość sądów. To również kontrola rządu przez parlament. To między

Czytaj »

Policzmy się

11 września 2023 roku to kolejny dzień rozmów z wyborcami w ramach akcji „Policzmy się!”

Czytaj »

Stan rozmów

Jeśli wspólna lista opozycji jest niezbędna, a jest, to poważne rozmowy o niej należy prowadzić

Czytaj »

Wielkie udawanie

Nie wszyscy śledzą uważnie i interesują się sprawami publicznymi. Mają do tego prawo, choć budzi

Czytaj »

Eksperyment

KO (PO) deklaruje chęć utworzenia wspólnej listy. Inna rzecz, że te propozycje Tuska mają -na

Czytaj »
komitety obywatelskie

Rachunki krzywd i racja stanu

Podmiotem w wyborach musi być ruch obywatelski. Tylko on jest w stanie wygrać 276 mandatów, nie mówiąc o 305. I tylko on oraz jego przedstawiciele mają szansę zdobyć prawdziwe społeczne zaufanie, a ono przesądza o wszystkim. Musimy powtórzyć mobilizację i wynik z 1989 roku – inaczej przegramy wojnę nazajutrz po wygranej bitwie.

Czytaj »

Stan zagrożenia

Nad Europę i Stany Zjednoczone dotarła kolejna fala ekstremalnych upałów i towarzyszące jej inne zaburzenia

Czytaj »

Kosztowna nieobecność

Donald Tusk podsumował „na gorąco” i krótko czwartkowe „historyczne wydarzenie”, jak określił spotkanie przywódców europejskich

Czytaj »
wybory

Algorytm porażki

O Kaczyńskim, PiS-ie i całej tej zachłannej i pozbawionej skrupułów władzy pisać teraz nie będę.

Czytaj »
pieniądze za praworządność

Różne sposoby na samobójstwo

Wczorajsza „Polityka” przyniosła ważny wywiad Jerzego Baczyńskiego z Donaldem Tuskiem. Polityk w Polsce, który powie:

Czytaj »
Andrzej Duda

Orędzie Prezydenta

Oczywiście, że nie można mu wierzyć. Gdyby robił to, co powinien, by jego działania i

Czytaj »
jedna lista

Kanonada

Żądania wspólnej listy wyborczej całej opozycji powinny być adresowane przede wszystkim do KO i Donalda Tuska – bo jego wezwania do jedności to polityczna mimikra, a nie żaden realny plan. Żądania powinny dotyczyć tego, jak tę listę konstruować, by dla pozostałych partii udział nie oznaczał samobójstwa. Słychać te żądania dziś powszechnie, zwłaszcza w Gazecie Wyborczej, ale nie tylko. Tkwi w tym paradoks, o którym warto chwilę pomyśleć – dlaczego teraz, a nie np. przed wyborami w 2019 roku, skoro to wtedy sytuacja była jednoznaczna, a dzisiaj nie jest? Przede wszystkim jednak ów postulat przybrał dziś postać politycznej kanonady, w której m.in. sam wziąłem udział. Tusk wzywa, pozostali odmawiają i to oni są celem artyleryjskiego ostrzału. Jego efekt zaczyna już być widoczny w sondażach. To nie tylko niesprawiedliwie jednostronna polityczna nawalanka, ale i gra bardzo niebezpieczna. Tak grać nie wolno. Zarówno z pryncypialnych, jak i strategicznych powodów. W tej grze głosy wszystkich polityków brzmią fałszywie. Próbujmy patrzeć trzeźwo, bez uproszczeń, bez wypierania rzeczywistości. To nie jest tekst „tożsamościowy” i na pewno nie ku pokrzepieniu serc. To jest tekst o tym, jak być może da się wygrać, a jak na pewno nie.

Czytaj »
KOD; Komitet Obrony Demokracji; Prawybory

Do przyjaciółek i przyjaciół z KOD

Kandydujcie. Z obywatelskich list, nie z tych, które partie układają dla siebie. Zbudujmy obywatelską reprezentację, której głosu nie będzie już można po prostu zignorować, jak robiono to zawsze dotąd w odpowiedzi na wezwania do wspólnej listy, do prawyborów, do zdecydowanych działań poza parlamentem i do przeróżnych innych rzeczy – i jak zignorowano nasz głos z tą wyjątkową ostentacją, na którą w osłupieniu patrzyliśmy w czasie niesławnej, zawstydzającej i upokarzającej nas sejmowej owacji. Nie apelujmy już tylko do rozsądku i sumień polityków. Zmieńmy pozycje w ich kalkulacjach.

Czytaj »
aborcja

Mniejsze zło już nie istnieje

Z oskarżeniami swoich mamy oczywisty kłopot. Może jednak my wszyscy, którzy głosujemy we wciąż przegrywanych wyborach, chodzimy na demonstracje, robimy, co możemy lub chociaż myślimy, co zrobić się da, powinniśmy się wreszcie dowiedzieć, że politycy opozycji rozgrywają inny mecz niż my.

Czytaj »
Piotr Szczęsny

Kasprzak pisze do Tuska

W dniu 6 rocznicy wyborów z 2015 roku, kiedy PiS przejął samodzielnie parlamentarną większość po raz pierwszy w historii III RP (lub IV), Paweł Kasprzak w otwartym liście do Donalda Tuska formułuje 8 punktów możliwej mapy drogowej, która poprzez wyborcze zwycięstwo ma szansę zakończyć polski kryzys i polską wojnę.

Czytaj »