Polityka: analizy, dyskusje, program

Nasze teksty mają ambicję służyć głębokiej politycznej zmianie. Chcemy, by media organizowały opinię publiczną i reprezentowały ją wobec polityków -- nie tylko rządzących. Chcemy również, by stały się miejscem rzetelnej debaty, w której wykuwa się wizja lepszej Polski, Europy i świata.

Celem jest obywatelskie społeczeństwo

Bez debaty polityka nie jest możliwa. Bez debaty publicznej niemożlliwa jest polityka demokratyczna. Bez mediów jako czwartej władzy w państwie nie ma mowy o demokracji, której instytucje należą do obywateli.

Wyobraź sobie, że zamiast bojkotować Orlen, który uczestniczy w zamachu na niezależne media, co dziesiąty wyborca opozycji przeznacza miesięcznie równowartość jednego litra benzyny na fundusz społecznych mediów.
Wesprzyj projekt obywatelskich mediów

Polityka: analizy, dyskusje, program

Nasze teksty mają ambicję służyć głębokiej politycznej zmianie. Chcemy, by media organizowały opinię publiczną i reprezentowały ją wobec polityków — nie tylko rządzących. Chcemy również, by stały się miejscem rzetelnej debaty, w której wykuwa się wizja lepszej Polski, Europy i świata.

Wybory 2023 – rekomendacje dotyczące turystyki wyborczej dla wyborców Trzeciej Drogi – 13.10.2023

Rekomendacje dotyczące turystyki wyborczej muszą się opierać na dwóch podstawowych elementach – przewidywanej liczbie mandatów w danym okręgu wyborczym, o które walczy lista, którą popieramy, oraz siła głosu w okręgu wyborczym rozumiana jako średnia liczba głosów w okręgu przypadająca na jeden mandat

W moich rekomendacjach trzymam się jednej żelaznej zasady – jeżeli ktoś decyduje się wyjechać i zagłosować w innym okręgu wyborczym, głosuje na tę samą partię, na którą oddałby swój głos tam gdzie mieszka. Turystyka wyborcza musi być neutralna dla ogólnokrajowego poparcia dla poszczególnych list opozycji.

Decydując się na głosowanie w innym okręgu wyborczym, głosuj w nim kandydata, co do którego jesteś przekonany. Poświęć czas, aby porównać kandydatów w okręgu wyborczym, w którym zagłosujesz.

Rekomendacja jest oparta na stanie wiedzy na koniec dnia 12.10.20203.

Każdy podejmujący decyzję o głosowaniu w innym okręgu wyborczym, musi być świadom, że jego decyzja może przyczynić się do spadku poparcia jego preferowanej listy w okręgu wyborczym, z którego wyjeżdża, który może skutkować zdobyciem mniejszej liczby mandatów w tym okręgu przez popieraną przez niego partię. Kierunek turystyki wyborczej jest dobrany tak, aby prawdopodobieństwo, że ten głos przyczyni się do zwiększenia liczby mandatów w okręgu docelowym, jest większe od prawdopodobieństwa utraty mandatu w okręgu zamieszkania.


Trzecia Droga – 13.10.2023

W 2019 Koalicja Polska składająca się głównie z PSL i Kukiz15, przy ogólnokrajowym wyniku 8,55% zdobyła 30 mandaty. Miała duży problem z poparciem w okręgach z największymi miastami. W typowo miejskich okręgach województwa śląskiego nie zdobyła żadnego mandatu. Szymon Hołownia startując w wyborach prezydenckich w 2020 roku uzyskała równomierne poparcie w całym kraju. Można zakładać, że koalicja Trzecia Droga ma obecnie poparcie zapewniającej jej walkę o mandaty poselskie we wszystkich okręgach wyborczych, w niektórych okręgach Trzecia Droga zdobędzie zapewne dwa mandaty. Można zakładać, że poparcie dla Trzeciej Drogi może być wyższe od średniej krajowej w okręgach, gdzie PSL był tradycyjnie mocny. Są to okręgi Płock, Tarnów, Piła, Kalisz

Procentowe poparcie dla Koalicji Polskiej w okręgach wyborczych uzyskane w wyborach do Sejmu w 2019 roku.

Rekomendacje turystyki wyborczej dla wyborców Trzeciej Drogi są oparte na założeniu, że z okręgu skąd wyjeżdżają wyborcy, Trzecia Droga ma stabilne poparcie na pierwszy mandat, a turystyka wyborcza wspiera walkę o drugi mandat w okręgu docelowym. Często może to oznaczać kierowanie wyborców z dwóch okręgów do jednego.


Okręgi 38 Piła, 39 Poznań, 40 Koszalin

W okręgu wyborczym 38 Trzecia Droga ma realne szanse na drugi mandat. Rekomendacją jest wsparcie tej walki turystyką wyborczą z okręgów 39 Poznań i 40 Koszalin, gdzie Trzecia Droga ma stabilne poparcie do uzyskania po jednym mandacie.


Okręgi 11 Sieradz, 36 Kalisz, 37 Konin

W okręgu wyborczym 11 Trzecia Droga ma realne szanse na drugi mandat. Rekomendacją jest wsparcie tej walki turystyką wyborczą z okręgów 36 Kalisz i 37 Konin, gdzie Trzecia Droga ma stabilne poparcie do uzyskania dwóch mandatów w Kaliszu i jednego w Koninie.


Okręgi 20 Podwarszawski, 16 Płock, 18 Siedlce

W okręgu podwarszawskim Trzecia Droga ma pewny pierwszy mandat i nie ma realnych szans na drugi mandat. Wyborcy z tego okręgu powinni wesprzeć okręgi sąsiednie. Wyborcy Trzeciej Drogi mieszkający w powiatach na zachód od Wisły powinni rozważyć głosowanie w okręgu 16 – Płock, gdzie Trzecia Droga walczy o drugi mandat. Wyborcy Trzeciej Drogi z okręgu 20, którzy mieszkają na wschód od Wisły, powinni zagłosować na swoją partię w okręgu 18 Siedlce. Jest to potrzebne, aby dodatkowi wyborcy KO z Warszawy, którzy będą głosowali w tym okręgu, nie pozbawili Trzeciej Drogi pierwszego mandatu, przez podwyższenie liczby głosów potrzebnych do zdobycia pierwszego mandatu.


Pozostałe okręgi

Dla pozostałych okręgów wyborczych trudno jest przewidzieć wpływ turystyki wyborczej na wynik liczony w mandatach dla KO. Naszą rekomendacją jest głosowanie w miejscu zamieszkania.


Działania praktyczne

Jeżeli po przeczytaniu tych rekomendacji chcesz zagłosować na Trzecią Drogę w innym okręgu wyborczym, wybierz kandydata, na którego zagłosujesz w docelowym okręgu wyborczym.

Aby turystyka wyborcza była skuteczna, informacja o rekomendacji musi dotrzeć do możliwie szerokiego grona odbiorców. Jest to możliwe tylko przy aktywnym promowaniu tej informacji wśród wyborców danej opcji politycznej.

Jeżeli znasz inne osoby o takich samych przekonaniach politycznych, podziel się z nimi tą informacją. Wspólny wyjazd zaoszczędzi wam kosztów związanych z podróżą.

O autorze

Dlaczego obywatelskie media są ważne? Chwila prawdy: Google Trends - zestawienie częstości wyszukiwania polityków w internecie

W dziale Polityka

Jak będzie

Będziemy wszyscy wspierać nasz rząd. Słusznie. Bo to jest właśnie nasz rząd. Tak chcieliśmy przez

Czytaj »

Trójpodział władzy

Trójpodział władzy. To nie tylko niezawisłość sądów. To również kontrola rządu przez parlament. To między

Czytaj »

Policzmy się

11 września 2023 roku to kolejny dzień rozmów z wyborcami w ramach akcji „Policzmy się!”

Czytaj »

Stan rozmów

Jeśli wspólna lista opozycji jest niezbędna, a jest, to poważne rozmowy o niej należy prowadzić

Czytaj »

Wielkie udawanie

Nie wszyscy śledzą uważnie i interesują się sprawami publicznymi. Mają do tego prawo, choć budzi

Czytaj »

Eksperyment

KO (PO) deklaruje chęć utworzenia wspólnej listy. Inna rzecz, że te propozycje Tuska mają -na

Czytaj »
komitety obywatelskie

Rachunki krzywd i racja stanu

Podmiotem w wyborach musi być ruch obywatelski. Tylko on jest w stanie wygrać 276 mandatów, nie mówiąc o 305. I tylko on oraz jego przedstawiciele mają szansę zdobyć prawdziwe społeczne zaufanie, a ono przesądza o wszystkim. Musimy powtórzyć mobilizację i wynik z 1989 roku – inaczej przegramy wojnę nazajutrz po wygranej bitwie.

Czytaj »

Stan zagrożenia

Nad Europę i Stany Zjednoczone dotarła kolejna fala ekstremalnych upałów i towarzyszące jej inne zaburzenia

Czytaj »

Kosztowna nieobecność

Donald Tusk podsumował „na gorąco” i krótko czwartkowe „historyczne wydarzenie”, jak określił spotkanie przywódców europejskich

Czytaj »
wybory

Algorytm porażki

O Kaczyńskim, PiS-ie i całej tej zachłannej i pozbawionej skrupułów władzy pisać teraz nie będę.

Czytaj »
pieniądze za praworządność

Różne sposoby na samobójstwo

Wczorajsza „Polityka” przyniosła ważny wywiad Jerzego Baczyńskiego z Donaldem Tuskiem. Polityk w Polsce, który powie:

Czytaj »
Andrzej Duda

Orędzie Prezydenta

Oczywiście, że nie można mu wierzyć. Gdyby robił to, co powinien, by jego działania i

Czytaj »
jedna lista

Kanonada

Żądania wspólnej listy wyborczej całej opozycji powinny być adresowane przede wszystkim do KO i Donalda Tuska – bo jego wezwania do jedności to polityczna mimikra, a nie żaden realny plan. Żądania powinny dotyczyć tego, jak tę listę konstruować, by dla pozostałych partii udział nie oznaczał samobójstwa. Słychać te żądania dziś powszechnie, zwłaszcza w Gazecie Wyborczej, ale nie tylko. Tkwi w tym paradoks, o którym warto chwilę pomyśleć – dlaczego teraz, a nie np. przed wyborami w 2019 roku, skoro to wtedy sytuacja była jednoznaczna, a dzisiaj nie jest? Przede wszystkim jednak ów postulat przybrał dziś postać politycznej kanonady, w której m.in. sam wziąłem udział. Tusk wzywa, pozostali odmawiają i to oni są celem artyleryjskiego ostrzału. Jego efekt zaczyna już być widoczny w sondażach. To nie tylko niesprawiedliwie jednostronna polityczna nawalanka, ale i gra bardzo niebezpieczna. Tak grać nie wolno. Zarówno z pryncypialnych, jak i strategicznych powodów. W tej grze głosy wszystkich polityków brzmią fałszywie. Próbujmy patrzeć trzeźwo, bez uproszczeń, bez wypierania rzeczywistości. To nie jest tekst „tożsamościowy” i na pewno nie ku pokrzepieniu serc. To jest tekst o tym, jak być może da się wygrać, a jak na pewno nie.

Czytaj »
KOD; Komitet Obrony Demokracji; Prawybory

Do przyjaciółek i przyjaciół z KOD

Kandydujcie. Z obywatelskich list, nie z tych, które partie układają dla siebie. Zbudujmy obywatelską reprezentację, której głosu nie będzie już można po prostu zignorować, jak robiono to zawsze dotąd w odpowiedzi na wezwania do wspólnej listy, do prawyborów, do zdecydowanych działań poza parlamentem i do przeróżnych innych rzeczy – i jak zignorowano nasz głos z tą wyjątkową ostentacją, na którą w osłupieniu patrzyliśmy w czasie niesławnej, zawstydzającej i upokarzającej nas sejmowej owacji. Nie apelujmy już tylko do rozsądku i sumień polityków. Zmieńmy pozycje w ich kalkulacjach.

Czytaj »
aborcja

Mniejsze zło już nie istnieje

Z oskarżeniami swoich mamy oczywisty kłopot. Może jednak my wszyscy, którzy głosujemy we wciąż przegrywanych wyborach, chodzimy na demonstracje, robimy, co możemy lub chociaż myślimy, co zrobić się da, powinniśmy się wreszcie dowiedzieć, że politycy opozycji rozgrywają inny mecz niż my.

Czytaj »
Piotr Szczęsny

Kasprzak pisze do Tuska

W dniu 6 rocznicy wyborów z 2015 roku, kiedy PiS przejął samodzielnie parlamentarną większość po raz pierwszy w historii III RP (lub IV), Paweł Kasprzak w otwartym liście do Donalda Tuska formułuje 8 punktów możliwej mapy drogowej, która poprzez wyborcze zwycięstwo ma szansę zakończyć polski kryzys i polską wojnę.

Czytaj »