Polityka: analizy, dyskusje, program

Nasze teksty mają ambicję służyć głębokiej politycznej zmianie. Chcemy, by media organizowały opinię publiczną i reprezentowały ją wobec polityków -- nie tylko rządzących. Chcemy również, by stały się miejscem rzetelnej debaty, w której wykuwa się wizja lepszej Polski, Europy i świata.

Celem jest obywatelskie społeczeństwo

Bez debaty polityka nie jest możliwa. Bez debaty publicznej niemożlliwa jest polityka demokratyczna. Bez mediów jako czwartej władzy w państwie nie ma mowy o demokracji, której instytucje należą do obywateli.

Wyobraź sobie, że zamiast bojkotować Orlen, który uczestniczy w zamachu na niezależne media, co dziesiąty wyborca opozycji przeznacza miesięcznie równowartość jednego litra benzyny na fundusz społecznych mediów.
Wesprzyj projekt obywatelskich mediów

Polityka: analizy, dyskusje, program

Nasze teksty mają ambicję służyć głębokiej politycznej zmianie. Chcemy, by media organizowały opinię publiczną i reprezentowały ją wobec polityków — nie tylko rządzących. Chcemy również, by stały się miejscem rzetelnej debaty, w której wykuwa się wizja lepszej Polski, Europy i świata.

Finansowanie nacjonalizmu. Nie mówcie, że nic się nie stało. Stało się i staje na naszych oczach

Ten tekst napisałem na stronę polityka.pl. Teraz go powtarzam, bo zależy mi na szerszym odbiorze. Na udostępnianiu i wyrażaniu opinii. To opowieść o Funduszu Patriotycznym i o tym, jak PiS chce lepić nowego Polaka, patriotę narodowo-katolickiego, za pieniądze moje i Twoje

To po prostu niebywały skandal, finansowanie nacjonalizmu w najgorszej postaci. I nie mówcie, że nic się nie stało. Stało się i staje na naszych oczach.

W marcu 2021 r. z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego i pod nadzorem ministra kultury Piotra Glińskiego utworzono Fundusz Patriotyczny, który ma przydzielać granty na inicjatywy i projekty realizujące politykę pamięci „ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej”. W tym roku przeznaczonona te cele 30 mln zł.

Skąd taki pomysł? Bo, jak czytamy na stronie Funduszu, środowiska patriotyczne od 1989 r. czekały na wsparcie ze strony państwa. I teraz „chcemy nadrobić stracony czas i dać szansę grupom pasjonatów, patriotów-społeczników na skuteczną i nieskrępowaną oddolną aktywność”.

W gruncie rzeczy chodzi o patriotów spod jednego znaku, wyznających idee przedwojennej endecji. Nadzór nad Funduszem i podziałem środków dzierży utworzony w ubiegłym roku Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Dmowskiego i Paderewskiego. Dyrektorem Instytutu mianowano prof. Jana Żaryna.

I tak za pieniądze wszystkich podatników: katolików, wyznających inne religie, ateistów, konserwatystów, lewicowców i liberałów, będzie teraz wspierana wyłącznie endecka myśl i narodowo-demokratyczne czyny.

Przypadkowo wygrani?

Granty podzielono na dwie grupy, tzw. priorytety. W pierwszej grupie można było ubiegać się o finansowanie m. in. wydarzeń kulturalnych, kursów, szkoleń, festiwali, koncertów, organizacji imprez upamiętniających dziedzictwo, postacie, wydarzenia, rekonstrukcji historycznych, produkcji filmów patriotycznych i długo by jeszcze wyliczać. Drugi priorytet, to projekty wagi ciężkiej. Finansowanie nieruchomości, budów, remontów i zakupu wyposażenia. A wszystko po to, aby wesprzeć rozwój instytucjonalny beneficjentów.

W pierwszej grupie granty przyznano m. in. Fundacji Projekt Patriotyzm na film „Rotmistrz” – prawie 230 tys. zł; Fundacji Edukacyjno-Patriotycznej „Dumni z Polski” na projekt „JUR – historia prawdziwa” – 225 tys. zł oraz Instytutowi Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum (400 tys. zł na przedsięwzięcie zatytułowane „Katolicka myśl społeczna”). Te organizacje, podobnie jak część innych z listy beneficjentów, zarejestrowano zaledwie przed rokiem i akurat przypadkiem (?) załapały się na podział środków patriotycznych.

Fundacja „Lux Veritatis” (prezes Tadeusz Rydzyk) dostała prawie 221 tys. zł na cykl filmowy „Noc w muzeum”. Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciwko Zniesławieniom (prezes Maciej Świrski) prawie 224 tys. zł na mapę interaktywną „Warstwy Pamięci”.Wśród 97 zakwalifikowanych projektów często pojawiają się tytuły bogoojczyźniane, a Polska odmieniana jest we wszystkich przypadkach. Na cykl koncertów patriotycznych Jana Pietrzaka „Niech żyje Polska” przyznano 124,5 tys. zł. Takim samym tytułem opatrzono koncert dedykowany Kornelowi Morawieckiemu. Został wyceniony na 44 tys. zł. A Koło Gospodyń Wiejskich „Różanka” z Kaniewa dostało 151,5 tys. zł na projekt pt. „Jestem Polakiem – więc mam polskie obowiązki”.

Na koniec wyliczanki projektów z pierwszej grupy dwa pomysły. Pierwszy spółki Sdm Pictures pt. „Jedwabne – historia prawdziwa”. Na czele tej firmy stoi Tomasz Sommer politycznie związany z Januszem Korwinem-Mikke. Fundacja Patriotyczna przyznała na ten projekt 82.652 zł. Już w 2018 r. Sommer szukał pieniędzy na sfinansowanie filmu pod tym samym tytułem (jako producent i współscenarzysta). Jako konsultant scenariusza występował historyk Marek Chodakiewicz, który od lat twierdzi, że zbrodni w Jedwabnem dokonali wyłącznie Niemcy. Trzy lata temu koszty realizacji tego dzieła szacowano na ok. 11 mln zł. Ciekawe jaką to prawdziwą historię Jedwabnego przedstawią nam autorzy w oparciu o „rewelacyjne” ustalenia Chodakiewicza.

A drugi projekt złożyło Stowarzyszenie Młodzieży Wszechpolskiej i kasę dostało. Za 100 tys. zł opracuje historię Wszechpolaków, organizacji nacjonalistycznej, której przed wojną patronował Roman Dmowski.

Kłębowisko myśli narodowych

Do drugiej grupy priorytetowej zakwalifikowano 47 projektów. Wspomnijmy o tych, które dostały najwyższe wsparcie.

Na budowę Centrum Myśli Katolicko-Narodowej (fundacja DABAR) przyznano 1 mln 250 tys. zł. Na Młodzieżowy Instytut Nowoczesnej Myśli Konserwatywnej – 1 mln 110 tys. zł. Na Centrum Kultury Polskiej Myśli Narodowej i Patriotycznej w Lublinie – 900 tys. zł. „Latarnia historii – lokal promieniujący przeszłością”, inicjatywa Fundacji im. Janusza Kurtyki, dostała 1 mln zł. Archidiecezja Lubelska na Ośrodek Szkoleniowo-Formacyjny Myśli Katolicko-Społecznej im. Ks. Franciszka Blachnickiego – 900 tys. zł.

Aż głowa boli od kłębiących się myśli narodowych, patriotycznych, konserwatywnych, katolicko-narodowych czy katolicko-społecznych. Co się kryje za tymi centrami, w których będą się wykuwały myśli? Odpowiedź jest prosta: nowy, ukształtowany według endeckich wzorców obywatel, czyli prawdziwy patriota. I to wszystko za pieniądze publiczne.

Pojawia się także Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które w tajemniczy sposób podczepiło się pod projekty inwestycyjne związane z myślą narodową. Dostało 200 tys. zł na zakup i modernizację wyposażenia technicznego we własnym Domu Dziennikarza.

Można rzec, że dla każdego z tej prawicowo – narodowej bańki coś skapnęło. Ale główne frukty przypadły nie myślicielom spod znaku Endecji, ale radykalnym działaczom ekstremalnie nacjonalistycznego komanda. Oto 1,3 mln zł dostał Marsz Niepodległości za hasło „Nowoczesność i tradycja”. Nie wiadomo co się pod tym kryptonimem kryje, ale prawdopodobnie obietnica, że tegoroczny Marsz Niepodległości będzie tradycyjny (z racami, heilowaniem i być może podpalaniem mieszkań na trasie), ale też nowoczesny, bo zmieni się arsenał materiałów pirotechnicznych.

1,7 mln zł dostała Straż Narodowa, która nazwała swój projekt „Bezpieczeństwo i profesjonalizm w trakcie organizacji i przebiegu wydarzeń patriotycznych i religijnych – warunkiem koniecznym w utrwalaniu tożsamości kulturowej”. Dziwne. Straż Narodową powołał Robert Bąkiewicz, aby broniła rzekomo zagrożonych kościołów. Teraz ta Straż będzie utrwalała tożsamość kulturową. Za pieniądze podatników.


PRZECZYTAJ TAKŻE: Kobiety z Mostu piszą do Glińskiego: Stop finansowaniu faszyzmu. Podpisz ten list


Robert Bąkiewicz, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości i organizator Straży Narodowej, nawołujący zwolenników do zrzutek, bo szkolenie bojowe obrońców ojczyzny jest kosztowne, dostał największe wsparcie od Fundacji Patriotycznej, przypomnijmy, powołanej przez premiera Morawieckiego i ministra Glińskiego. Tu już trudno mówić  o nieporozumieniu, albo o pomyłce. To całkiem świadome wsparcie ze strony rządu organizacji skrajnych. To ewidentnie nowa filozofia rządzących. Do tej pory wspierali z ukrycia, teraz czas na otwarcie przepływów finansowych prosto z kranów rządowych, czyli wszystkich obywateli.

Zapytaliśmy Ewę Czaczkowską, publicystkę katolicką, która zasiada w Radzie Programowej Instytutu Jana Żaryna  nadzorującego Fundację Patriotyczną, co sądzi o dofinansowaniu organizacji Roberta Bąkiewicza. Odparła, że ona osobiście nie dzieliła tych pieniędzy, a prywatną refleksję zachowa dla siebie, bo jest na urlopie. Kto dzielił pieniądze, nie wiadomo, bo grupa tzw. ekspertów pozostaje w ukryciu.

Ministrze Gliński, odsłoń uszy

Czternaście kobiet, które w 2017 r. stanęły na trasie Marszu Niepodległości z banerem „Stop Faszyzmowi” i zostały przez uczestników tej hucpy pobite i sponiewierane, wystosowały apel-list otwarty do ministra Piotra Glińskiego, aby nie wspomagał organizacji faszystowskiego działacza. Napisały m. in.: „Chcemy więc, by to wybrzmiało wyraźnie, by minister Gliński usłyszał: w ten sposób realizowana „polityka historyczna” jest de facto defraudacją kultury i sprzeniewierzeniem jej pozytywnego, inkluzywnego i różnorodnego dziedzictwa. Jest jej zakłamywaniem i redukowaniem do prymitywnego narzędzia propagandowego, obliczonego na realizowanie groźnych politycznych celów. Chcemy, by szef resortu nadzorującego polską kulturę wiedział, że każda publiczna złotówka przekazana organizacjom promującym zbrodnicze ideologie jest tragicznym działaniem na szkodę obywateli Polski. Niszczy ich prawa do obcowania z kulturą, która nie rozpowszechnia treści wrogich wobec określonych grup społecznych”.


Ich apel podpisało ponad 160 pisarzy, historyków, dziennikarzy, lekarzy, naukowców, reżyserów. Wśród nich Marian Turski, Hanna Krall, Halina Birnebaum, Jacek Bocheński, Halina Bortnowska, Konstanty Gebert, Agnieszka Holland czy Agata Tuszyńska. Cała lista jest dostępna we internecie, podobnie jak lista osób popierających apel – po dwóch dniach zbiórki podpisów to prawie 13 tys. nazwisk. Politycy opozycji do tej pory tematu Funduszu Patriotycznego nie podejmowali. To błąd. Sprawa tego Funduszu i jego  beneficjentów, kształtowanie za państwowe pieniądze nowych narodowo-katolickich patriotów, nie może przejść bez echa. Wymaga sprzeciwu.

Jeżeli teraz protest nie wybrzmi wystarczająco ostro, wrócą stare upiory. Tego nie wolno bagatelizować. Czternaście kobiet, która z niebywałą odwagą stanęły na przeciw nacjonalistom, wie co mówi, bo odczuły ich bliskość na własnej skórze.

fot. Katarzyna Pierzchała

O autorze

Dlaczego obywatelskie media są ważne? Chwila prawdy: Google Trends - zestawienie częstości wyszukiwania polityków w internecie

W dziale Polityka

Jak będzie

Będziemy wszyscy wspierać nasz rząd. Słusznie. Bo to jest właśnie nasz rząd. Tak chcieliśmy przez

Czytaj »

Trójpodział władzy

Trójpodział władzy. To nie tylko niezawisłość sądów. To również kontrola rządu przez parlament. To między

Czytaj »

Policzmy się

11 września 2023 roku to kolejny dzień rozmów z wyborcami w ramach akcji „Policzmy się!”

Czytaj »

Stan rozmów

Jeśli wspólna lista opozycji jest niezbędna, a jest, to poważne rozmowy o niej należy prowadzić

Czytaj »

Wielkie udawanie

Nie wszyscy śledzą uważnie i interesują się sprawami publicznymi. Mają do tego prawo, choć budzi

Czytaj »

Eksperyment

KO (PO) deklaruje chęć utworzenia wspólnej listy. Inna rzecz, że te propozycje Tuska mają -na

Czytaj »
komitety obywatelskie

Rachunki krzywd i racja stanu

Podmiotem w wyborach musi być ruch obywatelski. Tylko on jest w stanie wygrać 276 mandatów, nie mówiąc o 305. I tylko on oraz jego przedstawiciele mają szansę zdobyć prawdziwe społeczne zaufanie, a ono przesądza o wszystkim. Musimy powtórzyć mobilizację i wynik z 1989 roku – inaczej przegramy wojnę nazajutrz po wygranej bitwie.

Czytaj »

Stan zagrożenia

Nad Europę i Stany Zjednoczone dotarła kolejna fala ekstremalnych upałów i towarzyszące jej inne zaburzenia

Czytaj »

Kosztowna nieobecność

Donald Tusk podsumował „na gorąco” i krótko czwartkowe „historyczne wydarzenie”, jak określił spotkanie przywódców europejskich

Czytaj »
wybory

Algorytm porażki

O Kaczyńskim, PiS-ie i całej tej zachłannej i pozbawionej skrupułów władzy pisać teraz nie będę.

Czytaj »
pieniądze za praworządność

Różne sposoby na samobójstwo

Wczorajsza „Polityka” przyniosła ważny wywiad Jerzego Baczyńskiego z Donaldem Tuskiem. Polityk w Polsce, który powie:

Czytaj »
Andrzej Duda

Orędzie Prezydenta

Oczywiście, że nie można mu wierzyć. Gdyby robił to, co powinien, by jego działania i

Czytaj »
jedna lista

Kanonada

Żądania wspólnej listy wyborczej całej opozycji powinny być adresowane przede wszystkim do KO i Donalda Tuska – bo jego wezwania do jedności to polityczna mimikra, a nie żaden realny plan. Żądania powinny dotyczyć tego, jak tę listę konstruować, by dla pozostałych partii udział nie oznaczał samobójstwa. Słychać te żądania dziś powszechnie, zwłaszcza w Gazecie Wyborczej, ale nie tylko. Tkwi w tym paradoks, o którym warto chwilę pomyśleć – dlaczego teraz, a nie np. przed wyborami w 2019 roku, skoro to wtedy sytuacja była jednoznaczna, a dzisiaj nie jest? Przede wszystkim jednak ów postulat przybrał dziś postać politycznej kanonady, w której m.in. sam wziąłem udział. Tusk wzywa, pozostali odmawiają i to oni są celem artyleryjskiego ostrzału. Jego efekt zaczyna już być widoczny w sondażach. To nie tylko niesprawiedliwie jednostronna polityczna nawalanka, ale i gra bardzo niebezpieczna. Tak grać nie wolno. Zarówno z pryncypialnych, jak i strategicznych powodów. W tej grze głosy wszystkich polityków brzmią fałszywie. Próbujmy patrzeć trzeźwo, bez uproszczeń, bez wypierania rzeczywistości. To nie jest tekst „tożsamościowy” i na pewno nie ku pokrzepieniu serc. To jest tekst o tym, jak być może da się wygrać, a jak na pewno nie.

Czytaj »
KOD; Komitet Obrony Demokracji; Prawybory

Do przyjaciółek i przyjaciół z KOD

Kandydujcie. Z obywatelskich list, nie z tych, które partie układają dla siebie. Zbudujmy obywatelską reprezentację, której głosu nie będzie już można po prostu zignorować, jak robiono to zawsze dotąd w odpowiedzi na wezwania do wspólnej listy, do prawyborów, do zdecydowanych działań poza parlamentem i do przeróżnych innych rzeczy – i jak zignorowano nasz głos z tą wyjątkową ostentacją, na którą w osłupieniu patrzyliśmy w czasie niesławnej, zawstydzającej i upokarzającej nas sejmowej owacji. Nie apelujmy już tylko do rozsądku i sumień polityków. Zmieńmy pozycje w ich kalkulacjach.

Czytaj »
aborcja

Mniejsze zło już nie istnieje

Z oskarżeniami swoich mamy oczywisty kłopot. Może jednak my wszyscy, którzy głosujemy we wciąż przegrywanych wyborach, chodzimy na demonstracje, robimy, co możemy lub chociaż myślimy, co zrobić się da, powinniśmy się wreszcie dowiedzieć, że politycy opozycji rozgrywają inny mecz niż my.

Czytaj »
Piotr Szczęsny

Kasprzak pisze do Tuska

W dniu 6 rocznicy wyborów z 2015 roku, kiedy PiS przejął samodzielnie parlamentarną większość po raz pierwszy w historii III RP (lub IV), Paweł Kasprzak w otwartym liście do Donalda Tuska formułuje 8 punktów możliwej mapy drogowej, która poprzez wyborcze zwycięstwo ma szansę zakończyć polski kryzys i polską wojnę.

Czytaj »